Dane personalne
Imię i nazwisko dr inż. Bartosz Pawłowicz
Telefon 857-47-08
Email
Budynek A
Nr pokoju 57
Adres ul. Wincentego Pola 2
Jednostka organizacyjna Zaklad Systemow Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (ZSEiT)
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

10.2012 – do dziś praca na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.
- praca w zespole badawczym skupiającym się na rozwoju techniki identyfikacji bezstykowej RFID
- koordynacja programu Microsoft IT Academy Lokalna w Politechnice Rzeszowskiej w ramach funkcji jej opiekuna,
- koordynacja prac Koła Naukowego Elektroniki i Technologii Informacyjnych działajacego przy Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w ramach funkcji opiekuna koła.

10.2004 – 09.2012 praca na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.
- praca w zespole badawczym skupiającym się na rozwoju techniki identyfikacji bezstykowej RFID
- koordynacja programu Microsoft IT Academy Lokalna w Politechnice Rzeszowskiej w ramach funkcji jej opiekuna,
- administracja programem edukacyjnym Microsoft IT Academy Advanced w Politechnice Rzeszowskiej (od 01.01.2009 do 31.12.2010)
- udział w wykonaniu i wdrożeniu kompletnego projektu sieci komputerowej i teleinformatycznej Laboratorium Systemów Telekomunikacyjnych (2 publikacje, Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej w roku 2007)
- projekt i wdrożenie infrastruktury Active Directory w oparciu o Windows Server 2003 oraz wdrożenie infrastruktury symulacyjnej i pomiarowej Laboratorium Systemów Telekomunikacyjnych w oparciu o aplikacje NI LabView, Mentor Graphics PADS i OPNET ITGuru.
- bieżąca opieka nad Laboratorium Systemów Telekomunikacyjnych, prowadzenie zajęć z przedmiotów Systemy i Sieci Telekomunikacyjne i Układy Telekomunikacyjne, a także szkoleń dla studentów w ramach Microsoft IT Academy (tematyka Windows Server 2003 i Windows Server 2008),
- projekt i wdrożenie infrastruktury Active Directory w oparciu o Windows Server 2003 z wykorzystaniem Systems Management Server 2003 i ISA Server 2006 w Laboratorium Badań i Kalibracji przy Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych,
- projekt i modernizacja zakładowej sieci telefonicznej (telefonia klasyczna + VoIP) w oparciu o centralę Slican CCT-1668EU,
- koordynacja prac Koła Naukowego Elektroniki i Technologii Informacyjnych działajacego przy Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w ramach funkcji opiekuna koła.

10.2003 – 01.2004 staż asystencki w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej obejmujący wykonywanie i wdrażanie projektów laboratoryjnych sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, przygotowywanie ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie systemów i układów telekomunikacyjnych, prowadzenie zajęć w wymienionym zakresie tematycznym oraz obsługa serwisową sprzętu komputerowego i pomiarowego.

08.2003 – 09.2003 praktyka w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty – Oddział Okręgowy w Rzeszowie obejmująca zagadnienia komunikacji ruchomej i sieci telekomunikacyjnych (pomiary, kontrola stanu nadajników i systemów radiokomunikacyjnych).

02.2003 – 06.2003 staż asystencki w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej obejmujący wykonywanie i wdrażanie projektów laboratoryjnych sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, przygotowywanie ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie systemów i układów telekomunikacyjnych oraz obsługa serwisową sprzętu komputerowego i pomiarowego.

08.2002 – 09.2002 praktyka w firmie „ZETO” w Rzeszowie obejmująca, instalację i utrzymanie sieci komputerowych, administrację infrastrukturą sieciową oraz naprawy sprzętu komputerowego.

CERTYFIKATY

MCP (Microsoft Certified Professional)
MCSA 1 (Microsoft Certified Systems Administrator)
MCSE 1 (Microsoft Certified Systems Engineer)

MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist):
- Microsoft Windows Vista: Configuration,
- Microsoft Windows 7: Configuration,
- Windows Server 2008 Active Directory: Configuration,
- Windows Server 2008 Applications Infrastructure: Configuration
- Windows Server 2008 Network Infrastructure: Configuration
- Windows Server® 2008 R2, Server Virtualization
- Windows Server® 2008 R2, Desktop Virtualization

MCITP (Microsoft Certified IT Professional):
- Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008: Enterprise Administrator
- Windows Server 2008: Server Administrator
- Microsoft Windows Vista: Consumer Support Technician
- Microsoft Windows Vista: Enterprise Support Technician
- Microsoft Windows 7: Enterprise Desktop Administrator

MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)
- Windows 7
- Windows Server 2008
- Windows 8
- Windows Server 2012

MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)
- Server Infrastructure

MCT (Microsoft Certified Trainer)


Zdane egzaminy certyfikacyjne:

Windows XP

MS 70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Windows® XP Professional

Windows Server 2003

MS 70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
MS 70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
MS 70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
MS 70-294 - Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure
MS 70-297 - Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
MS 70-299 - Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network

Windows Vista

MS 70-620 - TS: Configuring Microsoft Windows Vista
MS 70-622 - Pro: Microsoft Desktop Support – ENTERPRISE
MS 70-623 - Installing, Maintaining, Supporting, and Troubleshooting Applications on the Windows Vista Client - Consumer

Windows 7

MS 70-680 - Windows 7: Configuring
MS 70-686 - Pro: Windows 7: Enterprise Desktop Administration

Windows Server 2008

MS 70-649 - TS: Upgrading Your MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008, Technology Specialist
MS 70-646 - Pro: Windows Server 2008, Server Administrator
MS 70-647 - Pro: Windows Server 2008, Enterprise Administrator
MS 70-659 - TS: Windows Server 2008 R2, Server Virtualization
MS 70-669 - TS: Windows Server 2008 R2, Desktop Virtualization
MS 70-693 - PRO: Windows Server 2008 R2, Virtualization Administrator

Windows 8

MS 70-689 - Upgrading Your Skills to MCSA Windows 8

Windows Server 2012

MS 70-417 - Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
MS 70-413 - Designing and Implementing a Server Infrastructure
MS 70-414 - Implementing an Advanced Server Infrastructure

SZKOLENIA

MS-2273 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment

MS-2276+MS-2277 Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts and Network Services

ITA107 - System operacyjny Windows Server 2008

Szkolenie w zakresie montażu, programowania i eksploatacji central telefonicznych Slican serii CCA-2720 i CCT-1668

WYKSZTAŁCENIE

29.03.2012 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie – telekomunikacja, nadanego przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Temat rozprawy doktorskiej: „Wyznaczanie obszaru poprawnej pracy systemu identyfikacji bezstykowej w warunkach dynamicznych zmian lokalizacji identyfikatorów”.
Promotor: dr hab. inż. Marek Gotfryd, prof. PRz.
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski, WAT,
dr hab. inż. Wiesław Ludwin, prof. AGH.

1999 – 2004 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – studia magisterskie jednolite kierunek: Elektrotechnika specjalność: Aparatura Elektroniczna

1995 – 1999 V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Rzeszowie: klasa o profilu matematyczno-fizycznym

UMIEJĘTNOŚCI

– znajomość topologii i praktycznych aspektów projektowania, konfiguracji i utrzymania sieci LAN, ATM, PSTN, ISDN,
– praktyczne umiejętności w zakresie naprawy i obsługi technicznej sprzętu komputerowego klasy PC, stacji roboczych i serwerów (Intel, DELL),
– obsługa i zarządzanie systemami operacyjnymi Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 server, Windows Vista i Windows Server 2008 na poziomie administratora,
– praktyczna znajomość problematyki utrzymania ciągłości pracy systemów komputerowych, sieci komputerowych, administracja systemem obrazów i kopii zapasowych (GHOST, Acronis),

JĘZYKI OBCE

język angielski – bardzo dobra
język rosyjski – podstawowa

ZAINTERESOWANIA:
– informatyka (projektowanie i utrzymanie sieci teleinformatycznych, systemy operacyjne), LEGO Mindstorms/Technic/Castle
– sport (wycieczki rowerowe)


stat4u

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom